โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

คำพูดเชิงบวก สิ่งมีค่าที่ไม่ต้องหาซื้อ

วันที่ 05 เม.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 829
“คำพูดเชิงบวก สิ่งมีค่าที่ไม่ต้องหาซื้อ”

เลี้ยงลูกเชิงบวกต้องหมั่น “จับถูก” ให้มากกว่าจับผิด 
เมื่อลูกเล่นกันดีๆเรามักละเลยที่จะพูด...
แม้ว่าตาเราจะมองเห็น

แต่เมื่อลูกทะเลาะกันเราก็จะกระโจนเข้าใส่....
แม้ว่าตาเราจะมองไม่เห็นเหตุการณ์ก็ตาม....

ด้วยคำพูดที่รุนแรง ถามหาเรื่องราว...
เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมตัดสิน....
หรือแม้ว่าคำพูดเราจะไม่รุนแรง...
แต่ลูกก็รู้สึกได้ว่า สถานการณ์แบบนี้พ่อแม่คงไม่พอใจ....

พ่อแม่เข้ามาสั่งสอน อบรมลูก เป็นสิ่งที่ดี....
แต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ลูกต้องการ.....
ลูกยังต้องการให้พ่อแม่มองเห็นด้วยว่า....
เขาได้ทำสิ่งดีๆที่พ่อแม่พร่ำสอนเรียบร้อยแล้ว....

หากเราเห็นแล้วไม่พูด 
ลูกจะรู้ได้อย่างไรว่าพ่อแม่ชื่นใจกับการเปลี่ยนแปลง

หากเรารับรู้ว่าลูกตั้งใจมากขึ้นแล้วไม่พูด
ลูกจะรู้ได้อย่างไรว่า พ่อแม่ก็ชื่นใจที่ลูกขยันแม้ว่าจะไม่สำเร็จ....

อย่าจ้องที่จะสอนจนลืมว่าเด็กก็ต้องการช่วงจังหวะของการหายใจ....ชื่นชมตามจริง....จับถูกให้มากกว่าจับผิด....
ให้ลูกหายใจได้โล่งขึ้น...อึด