โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

พัฒนาลูกด้วยเสียงเพลง

วันที่ 26 เม.ย. 2557
ผู้เข้าชม : 1715
พัฒนาลูกด้วยเสียงเพลง
 
             การใช้เสียงดนตรี หรือเสียงเพลงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี     เพราะดนตรีช่วยให้เด็กมีอารมณ์ที่ดี มีจิตใจแจ่มใส มีความสนุกสนาน ช่วยให้ลูกมีอีคิวที่ดี และมีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้เสียงดนตรียังช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการรับรู้ การฟัง และการเคลื่อนไหวในเด็ก 
 
           ดังนั้น การส่งเสริมให้ลูกรักเสียงเพลง มีดนตรีในหัวใจ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม สำหรับแนวทาง
การปลูกฝังให้ลูกรักหรือมีดนตรีในหัวใจพ่อแม่สามารถทำได้โดย
-  เปิดเพลงให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอ
-  ร้องเพลงกล่อมลูกเวลาลูกเข้านอน
-  ชวนลูกฟังเพลง กระตุ้นลูกด้วยเสียงเพลงเพื่อให้ลูกสามารถเลียนเสียงที่ได้ยิน
-  เล่นเกมทายเสียงที่ได้ยิน ทายเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ กับลูก
-  ให้ลูกได้มีโอกาสเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง ตามจังหวะเพลงต่างๆ หรือเล่นเกมประกอบเสียงเพลง
-  ให้ลูกได้ฝึกร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีหรือคิดท่าทางประกอบเพลง
           วิธีการเหล่านี้ เป็นวิธีการง่ายๆ ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักในเสียงดนตรีให้กับลูกได้   เพื่อให้ลูกได้มีพัฒนาการที่ดีและมี
ความสุขไปกับเสียงเพลง


ที่มา :  คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา  ข่าวสดรายวัน   วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6264 
โดย : นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต
ขอขอบคุณ : http://www.iqeqdekthai.com
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง