โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

กีฬาสี ปีการศึกษา 2561

วันที่ 01 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 158
วัน Sport Day
การแข่งขันกีฬาสีระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561http://www.kinder-sm.com/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20181106224128NjSAZyA
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียน "ว่ายน้ำ" เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 โ