โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ลูกนอนตื่นสาย ปลุกยาก ทำยังไงดี

วันที่ 14 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 180
                                                                     ลูกนอนตื่นสาย ปลุกยาก ทำยังไงดี

5 แนวทางแก้ปัญหา ลูกนอนตื่นสาย ปลุกยาก ทำยังไงดี


1.จัดพฤติกรรมสำหรับการเข้านอน
 
การจัดพฤติกรรม เพื่อให้รู้จักเวลานอน เช่น แปรงฟัน แล้วจากนั้นก็เล่านิทานแล้วก็ปิดไฟ ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆ ก่อนการนอน จนทำให้เป็นความเคยชิน และเมื่อเด็กเกิดความเคยชินแล้ว การกำหนด pattern การหลับของลูกๆ ได้ค่ะ
 
2.ให้ลูกเข้านอนในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกคืน
 
การให้ลูกเข้านอนในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกคืน เป็นการฝึกให้เกิดวินัยและความเคยชินในลักษณะเดียวกับข้อแรก อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง ลูกนอนตื่นสายด้วยเพราะลูกคุณจะตื่นนอนได้ง่ายขึ้นหากพวกเขาได้นอนอิ่มพอ 
 
3.ปลุกลูกให้ตื่นด้วย เสียงเรียกธรรมดาไม่เบาหรือไม่ดังจนเกินไป
 
การปลุกลูกให้ตื่นด้วยเสียงเรียกธรรมดาไม่เบาหรือไม่ดังจนเกินไป และใช้วิธีการสัมผัส ไม่แนะนำให้ใช้นาฬิกาปลุก หรือ ตะโกนเรียกลูก เพราะจะทำให้เด็กตกใจตื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการ หงุดหงิด อารมณ์เสีย ทำให้ กิจกรรมอื่นๆ จะเสียเวลาตามไปด้วย
 
4.ขณะปลุกให้ตื่น ให้บอกถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ
 
เมื่อลูกตื่นแล้ว การบอกถึงกิจกรรม หรือ เรื่องราวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ เช่น วันนี้จะต้องไปเรียนพิเศษ วาดรูป หรือ กิจกรรมต่างๆ ให้ลูกได้รู้ เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้อง บอกในลักษณะ กระตุ้น ที่