โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

วันระลึกถึง พระคุณเจ้าลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

วันที่ 16 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 146
การแสดงละครโอกาสระลึกถึงวันมรณะภาพของพระคุณเจ้าลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ณ.อาคาร SANCTA MARIA

http://www.kinder-sm.com/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20180625134317WYabHHE


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียน "ว่ายน้ำ" เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยถ่ายทอดทักษะ การว่ายน้ำผ่านการทำกิจกรรมในน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ หากเด็กได้ฝึกฝนการ เรียนว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ