โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

แปรงฟันให้ลูกถึงเมื่อไร

วันที่ 01 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 526
การแปรงฟัน เป็นการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ที่เป็น fine motor skill คือความสามารถและทักษะการเคลื่อนไหวอย่างประณีต เช่นการเขียนหนังสือ การติดกระดุมเสื้อ การผูกโบว์ ซึ่งการใช้กล้ามเนื้อมือทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามวัย.... การแปรงฟันก็เช่นกัน 
 
ดังนั้น 
ลูก 2 ขวบ ..... 
.... ลูกยังลากเส้นตามจุดได้โย้เย้ไปมาอยู่เลย จะแปรงฟันเองได้สะอาดอย่างไร ลูกมักจะเอาแปรงหมุนๆไปมาในปาก แล้วก็เคี้ยวๆ บริเวณที่ไม่ใช้เคี้ยวจึงไม่โดนแปรงสีฟัน แม่จึงต้องแปรงให้ก่อนนะคะ
 
ลูก 3 ขวบ ...
..... ลูกเริ่มเขียนได้ดีขึ้น แต่ยังเป็น ก ไก่ตัวโตๆ อยู่ .... ให้หัดแปรงฟันเองได้ แต่ลูกขยับแปรงยังไม่เก่ง จึงจะโดนฟันแค่บางซี่ และอาจเคี้ยวแปรงมากกว่า ผู้ใหญ่ก็ยังคงต้องแปรงซ้ำให้อยู่ค่ะ
 
ลูก 4-5 ขวบ 
..... ลูกเขียนหนังสือได้ดี ติดกระดุมได้ แต่ยังผูกโบว์ไม่ได้ ........ ลูกสามารถแปรงฟันในบางตำแหน่งได้แล้ว แต่มักจะยังแปรงฟันบน และฟันกรามซี่ในสุดไม่ได้ รวมทั้งยังใช้ไหมขัดฟันเองไม่ได้ แม่ยังคงต้องทำเสริมให้ในจุดที่ลูกยังแปรงไม่ได้ และใช้ไหมขัดฟันให้ลูกด้วยค่ะ
 
ลูก 6-7 ขวบ มีฟันแท้ขึ้น ที่ฟันหน้าล่าง และฟันกรามซี่ในสุด ซึ่งขึ้นต่อท้ายฟันกรามน้ำนม ... ตำแหน่งฟันที่อยู่ลึกในสุด และรูปร่างฟันที่เป็นฟันแท้