โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

S.M. STEM EDUCATION บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 01 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 453
ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล ถึง ป.2 โรงเรียนจัดงานสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2560 “S.M. STEM EDUCATION บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในแต่ละสายชั้นจัดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

http://www.kinder-sm.com/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20170910191323VsBc4Gn
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้ม