โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

การสร้างวินัยในเด็ก และการปรับพฤติกรรมเด็ก

วันที่ 08 ต.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 442

การสร้างวินัยในเด็ก และการปรับพฤติกรรมเด็ก

 

"ในปัจจุบันพบเด็กมีปัญหาพฤติกรรมมากขึ้น อาทิ ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อ-แม่ และทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการมีพฤติกรรมก้าวร้าวเวลาถูกขัดใจ เช่น ตี เตะทำร้ายพ่อ-แม่ หรือคนใกล้ชิด"
คนโดยทั่วไปมักนึกว่าพ่อ- แม่ และผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่เพียงดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือการอบรม สั่งสอน ให้เด็กรู้จักกฏเกณฑ์ ระเบียบวินัย
หลักในการควบคุมเด็กให้ได้ผล
1.ใช้การออกคำสั่งที่เอาจริง แต่ไม่ใช้อารมณ์โกรธ เพราะการที่พ่อ-แม่ ใช้อารมณ์โกรธจะทำให้เกิดผลเสียตามมา
2.ความสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ผู้ใหญ่จึงควรตกลงกันให้เรียบร้อยด้วยเหตุผลก่อน จะได้ควบคุมเด็กไปในทิศทางเดียวกัน
3.ความหนักแน่น มั่นคง เวลาพ่อ-แม่บอกว่า “ ไม่ ” เด็กอาจร้องหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พฤติกรรมที่ลงไปร้องดิ้น หรือร้องนานไม่ยอมหยุดเวลาถูกขัดใจ พ่อแม่ควรหนักแน่นมั่นคงไม่โลเล

ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย
1.การที่เด็กร้องดิ้นหรือร้องนานเวลาถูกขัดใจ (Temper tantrum) ถ้าเป็นเด็กเล็กอายุ 1-2 ปี ควรใช้วิธีเบนความสนใจก่อน แต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือยังจำสิ่งที่ต้องการได้แล้วร้อง ควรใช้วิธีเพิกเฉย ไม่สนใจ การเพิกเฉยทำได้ตราบเท่าที่เด็กยังร้องโดยพฤติกรรมนี้ไม่เป็นอันตราย และการร้องในครั้งต่อไปจะสั้นลงและหายไปในเวลาไม่นานนัก 
2.ต้องการพฤติกรรมดีทำอย่างไร การเสริมพฤติกรรมดีด้วยการให้รางวัลและคำชมเชยเป็นแรงจูงใจ
3.เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว อาจใช้การควบคุมโดยการลงโทษแบบ Time Out คือเมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้บอกอธิบายเหตุผลสั้นๆ แล้วให้เด็กถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่หนึ่งในเวลาสั้นๆ หลักที่สำคัญคือ
เวลาTime out พ่อแม่ต้องเฝ้าไว้ห้ามตอบโต้กับเด็กหรือสอนเด็กในขณะนั้นตามเวลาที่กำหนด ห้องที่ทำต้องเป็นห้องที่เงียบ ไม่มีเสียง หรือคนอื่นมา รบกวนอย่าเผลอใจอ่อนยอมให้เด็กออกมาก่อนเวลาที่กำหนด พยายามไม่ให้มีใครเข้ามาขัดจังหวะการ Time out เมื่อออกจากมุมห้องแล้ว จึงสอนและบอกเหตุผลถึงสิ่งที่เด็กได้ทำลงไป

ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถออกคำสั่งได้ และลูกไม่เชื่อฟัง การเรียกให้เข้ามุมหรือนั่งบนเก้าอี้เด็กมักไม่ทำตาม กรณีนี้ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป การควบคุมเด็กนั้น พ่อแม่ และผู้ดูแลต้องคิดในใจว่ากำลังทำหน้าที่สำคัญ อีกข้อหนึ่งของพ่อแม่ คือการควบคุม กฎเกณฑ์ระเบียบวินัย ซึ่งเป็นสิ่งดีๆ ที่เราจะให้กับเด็ก การควบคุมต้องไม่เข้มงวดเกินไป และไม่ยอมตามใจเด็กมากเกินไป บางครั้งการควบคุมเด็ก ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ และอารมณ์ของพ่อแม่ด้วย พ่อแม่บางคนอาจควบคุมลูกไม่เป็น รู้สึกสงสารลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ อาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือหาผู้อื่นมาควบคุมแทน การที่เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ ความรัก ความอบอุ่น ไปพร้อมกับการควบคุมกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยที่เหมาะสม ฝึกให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น จะทำให้เด็กมีการควบคุมอารมณ์ตนเองที่ดี รู้จักกฎเกณฑ์ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและผู้อื่นได้ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าคิดกล้าแสดงออก เมื่อโตขึ้นก็สามารถร่วมงานร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ดี มีเป้าหมายในชีวิตและพยายามไปให้ถึงจุดหมาย ไม่ย่อท้อ รู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเอง ซึ่งเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กทุกคน

ที่มา: https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/discipline-and-behavioral-modification-for-children
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง