โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

การสร้างวินัยในเด็ก และการปรับพฤติกรรมเด็ก

วันที่ 08 ต.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 411

การสร้างวินัยในเด็ก และการปรับพฤติกรรมเด็ก

 

"ในปัจจุบันพบเด็กมีปัญหาพฤติกรรมมากขึ้น อาทิ ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อ-แม่ และทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการมีพฤติกรรมก้าวร้าวเวลาถูกขัดใจ เช่น ตี เตะทำร้ายพ่อ-แม่ หรือคนใกล้ชิด"
คนโดยทั่วไปมักนึกว่าพ่อ- แม่ และผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่เพียงดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือการอบรม สั่งสอน ให้เด็กรู้จักกฏเกณฑ์ ระเบียบวินัย
หลักในการควบคุมเด็กให้ได้ผล
1.ใช้การออกคำสั่งที่เอาจริง แต่ไม่ใช้อารมณ์โกรธ เพราะการที่พ่อ-แม่ ใช้อารมณ์โกรธจะทำให้เกิดผลเสียตามมา
2.ความสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ผู้ใหญ่จึงควรตกลงกันให้เรียบร้อยด้วยเหตุผลก่อน จะได้ควบคุมเด็กไปในทิศทางเดียวกัน
3.ความหนักแน่น มั่นคง เวลาพ่อ-แม่บอกว่า “ ไม่ ” เด็กอาจร้องหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พฤติกรรมที่ลงไปร้องดิ้น หรือร้องนานไม่ยอมหยุดเวลาถูกขัดใจ พ่อแม่ควรหนักแน่นมั่นคงไม่โลเล

ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย
1.การที่เด็กร้องดิ้นหรือร้องนานเวลาถูกขัดใจ (Temper tantrum) ถ้าเป็นเด็กเล็กอายุ 1-2 ปี ควรใช้วิธีเบนความสนใจก่อน แต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือยังจำสิ