โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 19 ก.ค. 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ซึ่งนักเรียนได้ร่วมทำกระทง และร่วมการละเล่นพื้นบ้านไทยกับคุณครูและผู้ปกครอง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่งค่ะ
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]