โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : กีฬาสี ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 ก.ค. 2562
วัน Sport Day การแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]