โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : วันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Best Practice

วันที่ 19 ก.ค. 2562
ซิสเตอร์ ดร. ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice) ระดับภาค ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยมีท่าน ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
1