โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อนุบาล 1/1

วันที่ 18 ต.ค. 2562
นักเรียนอนุบาลปีที่ 1/1 เรียน Project Approach เรื่อง "ต้นไม้แห่งรัก" 

ดูภาพคลิ๊กที่  Link  ค่ะ

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-1870842826525847/photos/?tab=album&album_id=2404595956483862