โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ระเบียบข้อบังคับการแต่งกายนักเรียน

วันที่ 17 มิ.ย. 2562

ระเบียบข้อบังคับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

1.  เครื่องแบบนักเรียนชายอนุบาล
     เสื้อ          เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด แขนสั้นเพียงศอก เอวบ็อบปัก ส.ม. ทางอกขวา และปักชื่อทาง                                       
อกซ้ายด้วยไหมสีแดง
     กางเกง      สีน้ำเงินขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซ.ม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8 – 11 ซ.ม.                                                       เอวยางยืดไม่มีเข็มขัด
       รองเท้า      รองเท้าเป็นหนังดำติดกระดุมด้านข้าง
       ถุงเท้า       สีขาวสั้นไม่เกินครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย (พื้นสีเทาได้) ชนิดบาง เวลาใส่ไม่พับหรือม้วนถุงเท้า
       ทรงผม       ตัดผมรองทรงสูงได้ หรือ แบบทรงนักเรียนตัดสั้น ด้านข้างและด้านหลังเกรียนรอบศีรษะด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซ.ม.
       กระเป๋า      ตามแบบที่โรงเรียนจัดไว้จำหน่ายเท่านั้น
       ชุดพละ      ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดและจัดไว้จำหน่ายเท่านั้น เป็นรองเท้าสีขาว
 
2.  เครื่องแบบนักเรียนหญิงอนุบาล
     เสื้อ          สีขาวเกลี้ยง คอบัวกลม แขนสั้นเพียงศอก เอวบ็อบ ปัก ส.ม. ทางอกขวา และปักชื่อทางอกซ้ายด้วยไหมสีแดง ติดโบว์                                       
หูกระต่ายปล่อยชายสีเดียวกับกระโปรงมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.5 ซ.ม.
      กระโปรง    สีน้ำเงินลายสก็อต จีบรอบตัว กระโปรงยาวเลยเข่าประมาณ 3 นิ้ว
     รองเท้า      รองเท้าเป็นหนังดำติดกระดุมด้านข้าง
      ถุงเท้า       สีขาวสั้น ไม่มีลวดลาย (พื้นสีเทาได้) ชนิดบาง
      ทรงผม       อนุญาตให้ไว้ผมยาวได้ โดยถักเปีย 2 ข้าง(ไม่ตัดหน้าม้า) ผูกโบว์ตามระดับชั้นคือ
                        อนุบาล 1    สีชมพู
                        อนุบาล 2    สีฟ้า
                         อนุบาล 3    สีแดง 
      กระเป๋า     ตามแบบที่โรงเรียนจัดไว้จำหน่ายเท่านั้น
      ชุดพละ     ตามแบบที่โรงเรียนกำหนดและจัดไว้จำหน่ายเท่านั้น เป็นรองเท้าสีขาว