โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ตราสัญลักษณ์ สี

วันที่ 17 พ.ย. 2561

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน