โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 17 มิ.ย. 2562

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
 

                                                              เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน


                      14 พ.ค. 62         เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

                      17 พ.ค. 62         ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งโอกาสวันวิสาขบูชา

                      20 พ.ค. 62         หยุดชดเชย วันวิสาขบูชา

                      21 พ.ค. 62         เริ่มเรียนพิเศษเย็นทุกระดับชั้น
      
                
                      24 พ.ค. 62         พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 
2562

                  10-12 มิ.ย. 62         กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต

                       20 มิ.ย. 62         พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562