โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 23 ก.พ. 2562

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
 

                                                              เดือนกุมภาพันนธ์
 

                                   2 ก.พ. 62     รับสมัครและสอบสัมภาณ์นักเรียนใหม่อนุบาล

                                   9 ก.พ. 62     ประกาศผลและมอบตัวนักเรียนอนุบาล
        
                                 19 ก.พ. 62     
หยุดเรียน วันมาฆบูชา

     
                            25 ก.พ. 62     สอบ Thambrit ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2

                            27-28 ก.พ. 62     สอบอ่านไทยระดับชั้นอนุบาล 1-3