โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 22 เม.ย. 2562

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
 

                                                              เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
 

                                   18 มี.ค. 62           ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

                            19 มี.ค.-12 เม.ย. 62     เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

                                    2 เม.ย. 62            ขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562

                                   14 พ.ค. 62            ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

                                   15 พ.ค. 62            เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562