โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 18 ต.ค. 2562

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                               เดือนกันยายน - ตุลาคม

        

                   5 ก.ย. 62          พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเกิดแม่พระ

                 14 ก.ย. 62          พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

                 27 ก.ย. 62          สอบ Thambrit ทุกระดับชั้น
                 
                3-4 ต.ค. 62          สอบอ่านภาษาไทย 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
                           
                7-8 ต.ค. 62          ประเมินพัฒนาการครั้งที่ 2 /2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3