โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 19 ธ.ค. 2561

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
 

                                                              เดือนพฤศจิกายน
 

                                      2 พ.ย.     หยุดเรียนโอกาสเสกสุสานประจำปี

                                     10 พ.ย.    วันครอบครัวครูรักกางเขน 

                                     15 พ.ย.    โรงเรียนรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียน

                                                     พระราชทาน 
ระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 2        

                                     22 พ.ย.     กิจกรรมสิืบสานประเพณีลอยกระทง              

                                     23 พ.ย.     กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2561