โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 22 ส.ค. 2562

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                               เดือนสิงหาคม

        

    22 ก.ค. - 16 ส.ค. 62         การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ

                                            Project Approach

               6 - 8 ส.ค. 62         เตรียมจิตใจระลึกถึงพระคุณแม่ โอกาสวันแม่

                    9 ส.ค. 62         พิธีถวายพระพรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                                           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


                  12 ส.ค. 62         หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

                                           พระบรมราชินีนาถ
รัชกาลที่ 10

           27 - 30 ส.ค. 62        งานสัปดาห์วิชาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -               

                                           ประถมศึกษาปีที่ 2