โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)
พันโท สุธี สุขสากล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ...
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 71
  • ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 439
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 610
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 50345