โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล- ป. 2 มีโดยมีคณะสงฆ์จาก อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ...
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 71
  • ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 439
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 610
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 50345